SÁDROKARTONY MATĚJŮ
Domů |   S námi   |   Produkty a rady   |  Reference   |   Ceník  |   Odkazy   |   Kontakt
                                       DRŽÍME SLOVO...
Last Update: červenec, 2013
Designed by Mateju
Copyright © 2011 by "Mateju"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: sadrokartony@mateju.eu
U nově stavěných bytových domů se tento typ bytů už vyskytuje skutečně pokaždé. Zřízení podkrovních místností je většinou levnější, než například přístavba objektu v přízemí. Náklady jsou nižší zejména proto, že nezvětšujeme zastavěnou plochu a není tedy nutné provádět zemní práce jako jsou výkopy, zásypy a další činnosti s tím spojené - budování základů, hlavního obvodového zdiva, a pokládání vodotěsné izolace. Ve většině případů se nemusejí realizovat ani omítky či vnější obklady. Náklad na 1 m3 získaného prostoru místnosti bývá výrazně nižší, než u přístaveb, třebaže i tady je závislý na mnoha souvisejících faktorech.

Fantazie má zelenou
Možná jste si také kladli otázku, proč nás podkrovní prostory tolik přitahují. Třeba je to tím, že je toto atraktivní prostředí atypické nejen co se rozměrů týče, ale přitahuje nás hlavně volností prostoru, který umožňuje netradiční a často atypické ztvárnění interiéru. Podlaha, stěny a strop, jak je známe z běžných bytů, tu mění svůj charakter ve prospěch celku. Nepravidelné rozměry předem zamítají jakoukoli všednost a jednoduchost.
Podkroví je místem, kde můžeme nechat volně plynout naši fantazii. Nečekaná zákoutí, odkryté trámoví, nepravidelné stěny, které tvoří šikmina střechy, to všechno hovoří pro netradiční řešení interiéru jako celku. Podkroví je mnohem blíž ke slunci a když ho pustíme dovnitř, světlo a teplo vnese do našich domovů pohodu a klid. Půdní byt často skýtá krásný výhled, který bychom z nižších pater nikdy neměli. Nevšední pohledy umocní velká střešní okna a terasa.

Výhody podkroví
Volné dispoziční řešení je v půdních bytech tím, co přitahuje mnohé stavebníky. Pod střechou mohou volný prostor komplikovat pouze sloupky nebo vazné trámy, které lze ale nahradit, anebo ještě lépe, začlenit do dispozic a udělat z nich přednost. Zvláště pokud je nosná konstrukce v bezvadném stavu, bylo by škoda ji schovávat. Dřevěné sloupky či náběhy konstrukce nebudou působit ani trochu rušivě, stejně jako proměnlivé výšky. S tím si zkušený architekt hravě poradí.
Výška podkroví někdy umožní vestavět na půdu ne jedno, ale hned několik podlaží. Takovým bytům se potom říká mezonetové. I když se nepodaří vestavět plnohodnotné patro, přesto se dá vzniklý prostor využít alespoň na vyvýšené spaní nebo galerii s posezením a výhledem do spodní úrovně bytu.

Terasa jako odměna
Umožňuje-li střešní konstrukce vybudovat u podkrovního bytu terasu, rozhodně si tento luxus dopřejme. Právě terasa je totiž tím, co umocňuje pocit svobody a volnosti. Je-li navíc přístupná z centrálního obývacího pokoje, bude velkým zpestřením nejen pro nás, ale i naše návštěvy. Krásný výhled a posezení na čerstvém vzduchu vysoko nad městem jsou odměnou za starosti, které s přestavbou podkrovního bytu souvisí.

Kouzlo atypického prostoru
Nevyčerpatelným zdrojem přirozených úložných prostor jsou v půdních bytech zdánlivě nevyužitelná místa v nejnižších částech střechy. Za nenápadným parapetem se může skrývat množství věcí, které by se jinde pletly. Nepoužíváme je, ale nechceme se s nimi jen tak rozloučit. Úložné prostory v podkroví mají často zcela atypický tvar - někdy podlouhlý, někdy zešikmený nebo umístěný úplně v rohu, a tak se do nich vejdou i těžko skladovatelné věci, lyže, jiné sportovní náčiní, povlečení či peřiny, ale možná i zbytky materiálů z rekonstrukce podkroví.
Úložné prostory jsou v podkroví často tam, kde by je nikdo nehledal, skryty našim očím i očím návštěvníků. Další úložné prostory poskytnou i vestavěné skříně, které jsou přímo předurčeny do půdních místností. Těžko bychom v nepravidelném a různě zkoseném podkrovním bytě umisťovali skříň doprostřed místnosti. Vestavěná skříň se lehce stane součástí interiéru, aniž by působila jakkoli rušivě. Na drobnosti se přímo nabízejí k využití i ty nejzapadlejší skrýše - niky, výklenky či zákoutí, které můžeme smysluplně využít třeba umístěním obrázku, sošky či nějaké jiné drobnosti.

Myslet je třeba na všechno
Mezi faktory, které budou mít vliv na konečné rozhodování se pro nejvhodnější prostory, patří samozřejmě i cena, vyjádření úřadů a institucí, poloha domu vzhledem k centru města, k místu zaměstnání, ke škole a zájmovým oblastem dětí, i k městské dopravě. Bude nás zajímat dostupnost dopravy a možnosti parkování. Ty jsou mnohdy určující a jsou jedním ze záporů bydlení ve městě. Parkovacích míst je málo a ve většině měst se za ně platí. Vlastní garážové stání bývá spíše výjimkou.
Důležitým kritériem pro další rozhodování je velikost volných prostor. Ta by měla být úměrná našim současným potřebám, ale i budoucím nárokům na bydlení v podkrovním bytě. Musíme si uvědomit, že určitě nevyužijeme celou plochu plnohodnotně. Vzhledem ke sklonu střechy je snižující se výška využitelná jen částečně (cca 1,3 až 2 m) a nižší se dá víceméně využít jen pro úložné prostory. Až tedy budeme procházet vybranou půdou, pak jedině s metrem v ruce, abychom se mohli současně rozhodnout, kam co umístíme, kudy s přehledem projdeme vzpřímeně a kde se už budeme krčit.
Pak bude jednodušší se rozhodnout pro správné umístění sprchového koutu nebo kuchyňské linky. Vždycky je dobré poradit se s odborníkem a není na škodu vzít ho na první obhlídku s sebou. Než se zabydlíme v novém bytečku, budeme muset zvládnout ještě velké množství úkolů, které nám radost příliš nepřinesou. Počítejte se základními opatřeními, které sníží podchodnou výšku volného prostoru pod střechou. Patří k nim například instalace tepelné izolace, provětrávaná mezera i oddělující konstrukce sádrokartonovým podhledem nebo obkladem z dřevěných palubek.
Bude nás určitě zajímat podlahová konstrukce a typ krovu. Rozhodující jsou vazné trámy, které jsou často nejvážnější komplikací, protože je při chůzi po půdě musíme překračovat. Když je ponecháme tak, jak jsou, bude třeba zvýšit konstrukci podlahy až nad horní líc vazných trámů, případně je lze po dohodě se statikem nahradit ocelovými profily, které budou zapuštěny do stropu a podlahy. Všechny prvky krovu musí vyhovovat současným statickým nárokům. Měly by být v dobrém stavu, bez napadení drobným hmyzem a škůdci, plísněmi, dřevomorkou ani škodlivými mikroorganismy. Je dobré přihlédnout k vyjádření statika, který posoudí nejen krov, ale také celkovou konstrukci domu, nosné zdivo či stropní trámy.
Kde podkroví stavět
Ne každá půda je k vestavbě vhodná. Než se vůbec pustíte do vašich úvah o stavbě, zkontrolujte střechu, podlahu a přístup. Před každou plánovanou vestavbou je třeba posoudit míru úprav střechy k uvolnění prostoru pro bydlení. Také je nutné zpevnit podlahu, pokud už tomu tak není, posoudit, zda charakter a stav nemovitosti dovolí zavést vodu a elektřinu, případně jaké úpravy s tím budou spojeny.
Speciální pozornost věnujte konstrukci krovu, právě ten to-tiž často rozhoduje o tom, zda se na daném místě do stavby podkroví pouštět či nikoliv. Sklon střechy by měl být nejlépe mezi 35 a 55°. Příliš nízká střecha neposkytuje dostatečné pohodlí k dlouhodobému využívání tohoto prostoru, u střechy s vyšším sklonem by bylo za určitých podmínek možné uvažovat o jakémsi mezonetu s tím, že "patro" bychom měli víceméně pouze na spaní. Pokud jde o tvar, nejvhodnější jsou střechy sedlové, mansardové a valbové. Důležitá je i konstrukce, je třeba počítat s tím, že podpůrné trámy a vzpěry mohou být zakotveny také přímo uprostřed daného prostoru a je třeba je harmonicky začlenit do charakteru obydlí.
Abychom pod střechou bydleli opravdu komfortně, je nutné dobře rozvrhnout počet, velikost a rozmístění střešních oken a vikýřů i vzhledem ke světovým stranám. Střechu je nutné také dobře tepelně izolovat a to nejen proto, abychom zabránili tepelným ztrátám, ale také proti příliš velkému teplu, zvláště pokud střecha velkou plochou směřuje na západ.

Přizvěme k posouzení statika
V žádném případě nevymýšlíme podkrovní vestavbu sami na vlastní pěst. Vždy si vezmeme na pomoc statika, abychom zjistili celkový stav budovy a nosnost stropu, neboť zatížení celé plochy velmi vzroste stavebním materiálem a zařízením. V případě, že strop není pro tyto účely uzpůsoben, statik navrhne jeho zesílení.

Nezapomeňte na nájemníky
Přestavba půdy na byt s sebou ve většině případů přináší i často obtížná jednání s ostatními nájemníky domu. Proto je vhodné hned zpočátku zjistit, v jakých směrech byla půda nájemníky dosud využívána. Poměrně častý je například požadavek zajistit pro ostatní obyvatele domu náhradní sušárnu. Pokud není možné v rámci domu nalézt jiný prostor, bývá nezbytné ponechat část z tak důležitého prostoru půdy volně přístupnou nájemníkům. V některých případech je nutné zvolit i náhradní umístění společných televizních antén.
Nájemníci často nedoceňují výhody, které jim půdní vestavba přináší. V první řadě získávají jistotu udržované střechy, násobenou zateplením bytů o patro níže. Před zahájením stavby je nutné v těchto bytech provést revizi a posouzení případných prasklin ve zdech a dalších závad ve vztahu nejen k proveditelnosti nástavby, ale i jako obranu proti případným pozdějším nárokům uživatelů těchto bytů.

Několik dobrých rad do začátku
Než samotná stavba začne, připravte se na zatěžkávací zkoušku v podobě vyřizování už zmíněných povolení. A jaká hlavní povolení to jsou?

1. Není-li celý objekt ve vašem vlastnictví, musíte bezpodmínečně získat souhlas majitele domu. Jste-li nájemníkem bytu a majitelem domu je družstvo a na půdě si chcete postavit byt další, souhlasit musí nejen družstvo, ale i všichni členové tohoto družstva, kteří obývají konkrétní dům. Je-li majitelem obec, vydává souhlas ke stavbě stavební odbor obce popř. města. Situace bude o trochu komplikovanější v případě, že jste se rozhodli o nástavbu ve zcela cizím domě. V tomto případě musíte s majitelem domu uzavřít písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene.

2. Další, velice zásadní záležitostí je projekt stavby. Na ten je často vázáno i vydání souhlasu majitele nemovitosti s plánovanou stavbou, což je pochopitelné, málokdo si totiž nechá jen tak „něco“ postavit ve vlastním domě. Projekt pro stavební povolení musí mimo jiné obsahovat:
a) technickou zprávu,
b) nákres půdorysu,
c) půdorysy krovu a střechy,
d) boční pohledy.

3. Dále budete potřebovat souhlas statika, který musí posoudit stabilitu stavby a její vhodnost k zamýšleným stavebním úpravám.

4. Jako poslední uvádíme již výše zmiňované stavební povolení, bez kterého je nemožné stavební práce vůbec zahájit. Kromě toho, že vám úřad povolí stavět, stanoví určitá pravidla - podmínky pro realizaci stavby, které si diktují orgány státní správy, které mají s vaší stavbou co do činění. Bude také stanovena lhůta na dokončení výstavby a pokud budete stavět svépomocí, bude stavebním povolením určena - většinou na váš návrh - osoba odpovědná za vedení realizace stavby. Odborný dozor vykonává osoba odborně způsobilá (SŠ/VŠ stavební či architektonická + 3 roky praxe v oboru). Odborný dozor odpovídá za souhlasnost projektové dokumentace s rostoucí reálnou stavbou, za dodržování obecně technických požadavků na výstavbu, za podmínky územního rozhodnutí, za dodržování bezpečnosti při práci, za vhodné ukládání a používání materiálu apod. Osoba pověřená odborným dozorem také vede jednoduchý záznam o stavbě. Stavební povolení vám bude platit dva roky poté, co bylo vydáno (tj. od své právní moci). Lhůta dvou let se vztahuje na zahájení stavby. Se stavebním povolením vám bude doručen taktéž štítek "Stavba povolena", který musí být vyvěšen na viditelném místě po celou dobu stavby až do kolaudace.
Nicméně tady výčet povolení a potvrzení zdaleka nekončí, po dokončení hrubé - základní stavby (v našem případě spíše vestavby) musíme získat povolení další, např. technickou zprávu pro plynoinstalaci, vyjádření dodavatele plynu, zprávu o revizi plynového zařízení, technickou zprávu o elektroinstalaci, povolení pro zřízení nového odběrného místa elektřiny apod. Myslíte, že je těchto povolení, potvrzení, zkrátka administrativy hodně? Ano, máte pravdu, nicméně se ale bez těchto záležitostí nehnete z místa. A nezapomínejte ani na finální kolaudaci. Její hladkost a bezproblémovost závisí do značné míry právě na správnosti a kompletnosti výše uvedených dokumentů a podkladů.
Bydlení v podkroví je skutečným hitem posledních let. Podkroví skrývá a nabízí určité nezaměnitelné magické kouzlo, kterému podléhá čím dál tím více lidí. Dříve sloužila půda jako odkladiště nepotřebných věcí, k sušení prádla a jako útočiště holubů. Dnes je tomu naopak.
Téměř každá vhodná půda a podkroví se dnes mění v útulný a neobyčejný byt, který nabízí svému majiteli nevšední bydlení. Půdní a mezonetové byty patří v současnosti k nejatraktivnějším nabídkám na trhu s nemovitostmi, a nejde zcela jistě jen o chvilkovou módní záležitost.
Módní hit jménem půdní byt
Články z českého internetu
Prostor pro vás
Jen málokterý stavitel nebo investor si dnes dovolí ten luxus, aby půdní prostory ponechal bez využití, popř. jako odkládací plochu.